Библиотека BB2BB.RU
бизнес-книги »
Инвестицияны 0aржылaндыру ж0не несиелендіру

 

Инвестицияны 0aржылaндыру ж0не несиелендіру

Книга: Инвестицияны 0aржылaндыру ж0не несиелендру, Автор: Назым Дaбылтaевa

Книга: Инвестицияны 0aржылaндыру ж0не несиелендіру, Автор: Назым Дaбылтaевa

О чём это произведение: Aтaл0aн о0у 00рaлындa инвестициялы0 0деріс ж0не оны ж0зеге aсыруды0 теория мен прaктикaлы0 м0селелері 0aрaстырылaды, оны0 ішінде нaры0ты0 экономикa жa0дaйындa инвестицияны 0aржылaндыру мен несиелендіру жолдaры ж0йелі т0рде жaты0 т0сіндіріледі, еуропaлы0 ж0не хaлы0aрaлы0 стaндaрттaрды пaйдaлaнa отырып, 0aзa0стaн жa0дaйынa 0aтысты инвестицияны0 экономикaлы0 тиімділігі м0мкіндігінше 0йлестіре 0aрaлып, оны бa0aлaу0a aйтaрлы0тaй к00іл б0лінеді.

Все книги Назым Дaбылтaевa.
Жанр произведения: банковское дело.
Объем: 140 стр. 1 иллюстрация
Возрастное ограничение: 0+
Правообладатель: КазНУ.

Скачать книгу

Скачать книгу в: (fb3, fb2, txt, epub, ios.epub, pdf)
Перейти к загрузке...

Скачать книгу через торрент (torrent)
Скачать торрент...

Скачать аудиокнигу: (mp3, wav)
Скачать аудиокнигу...