Библиотека BB2BB.RU
публицистическая литература »
Темірбеков Садуахас. 0негелі 0мір. Ш. 35

 

Темірбеков Садуахас. 0негелі 0мір. Ш. 35

Книга: Темрбеков Садуахас. 0негел 0мр. Ш. 35, Автор: Коллектив авторов

Книга: Темірбеков Садуахас. 0негелі 0мір. Ш. 35, Автор: Коллектив авторов

О чём это произведение: К0зк0ргендер б0лімінде бірге о0ып, 0ызметтес бол0ан замандастарыны0 естеліктері баяндалады, темірбековті0 0ылыми-педагогикалы0 ж0не м0дени-0о0амды0 0ызметін, отанды0 білім мен 0ылым0а ж0не м0дениеттану0а 0ос0ан 0лесін сипаттайтын ма0алалар, баяндамалар, м0ра0ат 00жаттары мен фотосуреттері еніп отыр. Кітап к0пшілік о0ырман0а, студенттер мен 0ылыми ізденушілер 0ауымына арнал0ан, кітап0а белгілі м0дениеттанушы, философ-0алым, мемлекет ж0не 0о0ам 0айраткері, 0аз0У-ды0 профессоры С.

Все книги Коллектив авторов.
Жанр произведения: биографии и мемуары.
Объем: 440 стр. 92 иллюстрации
Возрастное ограничение: 0+
Правообладатель: КазНУ.

Скачать книгу

Скачать книгу в: (fb3, fb2, txt, epub, ios.epub, pdf)
Перейти к загрузке...

Скачать книгу через торрент (torrent)
Скачать торрент...

Скачать аудиокнигу: (mp3, wav)
Скачать аудиокнигу...